Xương rồng Cereus

Xương rồng Cereus

Cereus là một chi xương rồng (họ Cactaceae) bao gồm khoảng 33 loài xương rồng cột lớn từ Nam Mỹ. Tên có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp (κηρός) và các từ tiếng Latinh có nghĩa là "sáp", "ngọn đuốc" hoặc "ngọn nến". Chi Cereus là một trong những chi xương rồng đầu tiên được mô tả. Thuật ngữ "cereus" đôi khi cũng được sử dụng cho xương rồng ceroid, bất kỳ loại xương rồng nào có thân rất dài, bao gồm xương rồng mọc thành cột và xương rồng biểu sinh.[1][2][3]

Cereus-peruvians1.jpg

Ghi chú
^ “cereus” – qua The Free Dictionary.
^ “Definition of CEREUS”. www.merriam-webster.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2019.
^ “Cereus peruvianus On-line Guide to the positive identification of Members of the Cactus Family”. cactiguide.com.

Xem chi tiết tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Cereus

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License