Lúa mạch

Lúa mạch

Lúa mạch có thể là:

Lúa mạch đen hay hắc mạch thuộc chi Secale (bao gồm cả loài được gieo trồng có danh pháp Secale cereale). Đại mạch thuộc chi Hordeum (bao gồm cả loài được gieo trồng có danh pháp Hordeum vulgare) là

Triticum là lúa mì hay tiểu mạch.
Yến mạch, thuộc chi Avena
Tiểu hắc mạch (lai ghép giữa lúa mì và hắc mạch) hay × Triticosecale.

Xem chi tiết tại https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa_m%E1%BA%A1ch

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License