Recent Changes
Loại sửa đổi:  TẤT CẢ
 trang mới
 thay đổi mã nguồn
 thay đổi tiêu đề
 page name changes
 thay đổi tag
 thay đỗi dữ liệu meta
 thay đổi tệp
Từ thư mục:
Sửa đổi trên bài:
page 1123...next »
Chuối R 09 Oct 2022 17:28 (stt. 3) hoavaidepmai
Bạn đã đổi tên trang: "talk:talk:talk:start" tới "chuoi".
wiki: Cau Hawai F 09 Oct 2022 14:59 (stt. 6) hoavaidepmai
Đã tải lên tệp "cau hawai 4.jpg".
wiki: Cau Hawai F 09 Oct 2022 14:59 (stt. 5) hoavaidepmai
Tệp "cau hawai 4.jpg" đã bị xóa
wiki: Cau Hawai S 09 Oct 2022 14:57 (stt. 4) hoavaidepmai
wiki: Cau Hawai A 09 Oct 2022 14:56 (stt. 3) hoavaidepmai
Thêm tag: _c, caucanh, cauhawai, caukieng, caycau, cây, thucvat.
wiki: Cau Hawai F 09 Oct 2022 14:56 (stt. 2) hoavaidepmai
Đã tải lên tệp "cau hawai 3.jpg".
wiki: Cau Hawai F 09 Oct 2022 14:55 (stt. 1) hoavaidepmai
Đã tải lên tệp "cau hawai 4.jpg".
wiki: Cau Hawai N 09 Oct 2022 14:51 (mới) hoavaidepmai
wiki: Dừa kiểng A 09 Oct 2022 13:29 (stt. 4) hoavaidepmai
Thêm tag: _d, caydua, cây, duacanh, duakieng, thucvat.
wiki: Dừa kiểng S 09 Oct 2022 13:29 (stt. 3) hoavaidepmai
wiki: Dừa kiểng F 09 Oct 2022 13:27 (stt. 2) hoavaidepmai
Đã tải lên tệp "cay dua canh 2.jpeg".
wiki: Dừa kiểng F 09 Oct 2022 13:27 (stt. 1) hoavaidepmai
Đã tải lên tệp "cay dua canh 1.jpeg".
wiki: Dừa kiểng N 09 Oct 2022 13:23 (mới) hoavaidepmai
Glossary S 08 Oct 2022 07:07 (stt. 4) hoavaidepmai
Glossary S 08 Oct 2022 07:05 (stt. 3) hoavaidepmai
wiki: Hoa S 08 Oct 2022 07:04 (stt. 7) hoavaidepmai
wiki: Lúa mạch S 08 Oct 2022 07:03 (stt. 3) hoavaidepmai
Glossary S 08 Oct 2022 07:00 (stt. 2) hoavaidepmai
About S 08 Oct 2022 05:47 (stt. 6) hoavaidepmai
page 1123...next »
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License