About

Về chúng tôi

Con người đã và đang tàn phá thiên nhiên quá nhiều.Hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Tôi là nữ thổ dân da đỏ còn sót lại trên trái đất này, quyết tâm bảo vệ môi trường thiên nhiên, mẹ trái đất.

nu%20da%20do.jpg

STOP MAN !

This is an wiki based on the wiki-template.wikidot.com site. These Wikidot users contributed to the making of the open source wiki template:

Please customize this page

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License